Ajankohtaista: Långvikin kiinteistö on siirtynyt kotimaiseen hallintaan. Lue lisää.

Varaukset

Teimme varaamisen helpoksi.
Klikkaa, siitä se lähtee.

LÅNGVIKIN OMISTUS

KIINTEISTÖN OMISTUS – MUUTOSPROSESSI ETENEE

1) Kuka omistaa Långvikin?

Långvikin hotellioperaattori on täysin suomalaisomisteinen Ryokan Oy. Kiinteistön venäläistaustainen omistaja on pakotteiden alla, ja kiinteistö on kotimaisessa hallinnassa, sillä suomalaiset viranomaiset ovat syyskuussa 2022 jäädyttäneet kiinteistön omistukseen oikeuttavat osakkeet. Tilanne ei vaikuta Ryokan Oy:n, eli Långvikin kokous- ja kylpylähotellin, toimintaan. Se on pitkään odottamamme ensimmäinen askel kohti kiinteistön myyntiä uudelle omistajalle.

2) Millä tavoin ja miksi Ryokan Oy pyrkii edistämään kiinteistön omistajuuden muutosta?

Keväästä 2022 saakka toimenpiteittemme kärki on kohdistunut siihen, millä keinoilla pystymme vaikuttamaan kiinteistön omistajuuteen, sillä haluamme uuden asiallisen ja luotettavan kiinteistönomistajan. Olemme mm. jättäneet kiinteistöverot maksamatta, pyytäneet verottajaa oikaisemaan kiinteistöverot parilta edelliseltä vuodelta, laittaneet kiinteistönomistajan yhtiöön kohdistuneita velkoja käräjäoikeuden kautta ulosottoon ja laatineet kansalaisaloitteen otsikolla: Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, työpaikkojen ja omaisuuden jatkuvuus turvattava: pakotelistattujen henkilöiden kiinteää omaisuutta on voitava pakkolunastaa yleisen edun nimissä.

Olemme myös aktiivisesti viestineet viranomaistahojen ja politiikkojen kanssa, jotka halutessaan voivat viedä tarvittavat viranomaistoimenpiteet tai lakialoitteet läpi. Långvikin operaattori Ryokan Oy uskoo, että kiinteistö saadaan pian uuteen omistukseen, kun viranomaisprosessi etenee omaisuuden jäädytyksestä sen huutokauppaamiseen. Tähän perusteena ovat kiinteistövero- sekä muut velat.

Kiinteistön myyminen mahdollistaa myös varojen ohjaamisen Ukrainan auttamiseen. Ehkä juuri tästä syystä kiinteistönomistaja ei ole ollut halukas edistämään kiinteistön myyntiä, vaikka se taloudellisesti olisikin todennäköisesti kannattavaa. Pyrimmekin kaikin mahdollisin keinoin edistämään samaa asiaa kuin pääministeri Sanna Marin* ja EU:n komissio**: jäädytetyt varat tulee ohjata Ukrainan auttamiseen ja jälleenrakennukseen. Olemme valinneet puolemme. Långvikin lipputangossa liehuu Suomen lipun rinnalla Ukrainan lippu, ja keittiössämme työskentelee ukrainalainen työntekijä.

Ryokan Oy:n tavoitteena on saada luotettava ja asiallinen kiinteistönomistaja, jonka kanssa voimme jatkaa ja kehittää liiketoimintaa. Långvikin kokous- ja kylpylähotelli on alueella merkittävä työllistäjä, ja kiinteistö, jossa operoimme on myös kulttuurihistoriallisesti tärkeä.

3) Tammikuussa 2023 Helsingin Sanomat uutisoi: Poliisi epäilee Roman Rotenbergiä rikoksesta.
Syyskuussa 2022 Roman Rotenbergin nimissä tehtiin kaksi tilisiirtoa, joilla maksettiin verohallinnon tilille yhteensä noin 120 000 euroa. Summalla kuitattiin kirkkonummelaisen Långvikin kylpyläkiinteistön kiinteistövero. Nyt keskusrikospoliisi epäilee, että veroa maksamalla Rotenberg syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen.”***

Miksi Ryokan Oy lopetti kiinteistöverojen maksamisen vuonna 2022?

Vaikka vuokrasopimuksemme edellyttäisi kiinteistöveron maksua, teimme syksyllä arvopohjaisen päätöksen jättää verot maksamatta. Sopimuskumppanimme on poistettu kaupparekisteristä, ja haluamme jouduttaa kiinteistön ulosmittauksen prosessia.

Mitä HS uutinen käytännössä merkitsee Ryokanin kannalta?

Helsingin Sanomien uutinen osoittaa sen, että viranomaiset ovat hereillä toimimaan, ja prosessi etenee. Kun Ryokan Oy teki päätöksen jättää kiinteistöverot maksamatta, syntyi verovelka, jota kiinteistönomistaja ei ole kykenevä maksamaan – yrittäessään maksaa hän joutui epäillyksi säännöstelyrikoksesta. Tässä tilanteessa verottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin verovelan perimiseksi, mikä tulee johtamaan kiinteistön omistajuuden muutokseen.

4) Voinko hyvillä mielin vierailla Långvikissa, mitä tahoa tuen käyttämällä palveluita?

Mitään rahavirtaa ei ole koko Ryokan Oy:n olemassaolon aikana ollut kiinteistön omistajan suuntaan – se ei olisi pakotteiden vuoksi edes mahdollista. Långvikissa asioiminen tukee paitsi suomalaisia työpaikkoja, myös pyrkimyksiämme saattaa Långvikin kiinteistö lopullisesti uuden vastuullisen tahon omistukseen, ja kiinteistön myynnistä saatavat varat ukrainalaisten auttamiseen.

5) Mitä tapahtui keväällä 2022?

Vuonna 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, minkä Ryokan Oy tuomitsee jyrkästi. Sodan alkamisen seurauksena Ryokan Oy päätti lopettaa vuokravelan kirjaamisen taseeseensa, ja yhtiö kirjasi alas kaikki jo kirjatut vuokravelat. Lisäksi päätettiin lopettaa kiinteistöverojen maksaminen. Viilenneet suhteet venäläistaustaisiin kiinteistönomistajiin katkottiin lopullisesti. Kommunikointi heidän kanssaan oli viilentynyt jo vuodesta 2015 lähtien.

Keväällä 2022 Ryokan Oy:n suurin omistaja (45%) Auvo Niiniketo erosi hallituksesta ja möi osakkeensa yhtiölle. Niiniketo halusi antaa toimivalle johdolle mahdollisimman hyvät lähtökohdat selvitä hankalasta tilanteesta. Auvo Niinikedon lähdön jälkeen omistus on: Martti Ahto 49%, Jussi Salonoja ja Maiju Tirri 18% ja Inka Uusitalo-Raoult 15%.

6) Mikä on Ryokan Oy:n tausta ja historia?

Vuonna 2015 Långvikin toimintaa pyörittäneet venäläistaustaiset Långvik Capital Oy ja Tanskarlan Centrum Oy päätyivät pakotteiden alle. Jotta liiketoiminta ja työpaikat voitiin pelastaa, hotellioperaattoritoiminnalle tuli etsiä uusi omistaja. Hankalassa ja uudessa tilanteessa ulkoministeriö fasilitoi keskusteluja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Läpinäkyvällä toiminnalla haluttiin varmistaa, että kaikki viranomaiset olisivat tietoisia kaupasta ja sen yksityiskohdista.

Elokuun lopussa 2015 uusi perustettu yhtiö Ryokan Oy osti Långvikin hotellioperaattoritoiminnan, tarkoituksenaan turvata toiminnan jatkuvuus ja pelastaa alueen työpaikat. Ryokan Oy:n taustalla oli joukko Långvikin toiminnassa mukana olleita suomalaisia henkilöitä, jotka tunsivat ostettavan liiketoiminnan parhaiten ja kykenivät näkemään sen liiketoimintapotentiaalin vaikeassa tilanteessa.

Kauppasumma vuosien 2013 ja 2014 tappiolliseen liiketoimintaan perustuen oli yksi euro, velaton kauppasumma oli yli 500 000 euroa. Samalla Ryokan Oy otti vastuulleen lähes kahden miljoonan investointivelvoitteet. Liiketoimintakauppa koski vain hotelli- ja kokoustoimintaa, ei itse kiinteistöä. Kompromissiratkaisu oli silloin paras mahdollinen ratkaisu. Kaupan yhteydessä ja sen jälkeen kuitenkin varmistettiin, että kiinteistöyhtiölle tai sen omistajalle ei kanavoituisi mitään rahavirtoja pakotteiden vallitessa. Tämä varmistettiin muun muassa kirjaamalla vuokravelkoja taseeseen velaksi, sekä allekirjoittamalla erillinen “no cash flow policy” -sopimus.

Liiketoimintakaupan jälkeen kiinteistönomistaja passivoitui täysin roolissaan kiinteistön omistajana. Passivoitumisen myötä Långvik Capital Oy ja Tanskarlan Centrum Oy poistettiin kaupparekisteristä vuonna 2020.

*Kauppalehden artikkeli 23.11.2022
**Helsingin Sanomat 30.11.2022
***Helsingin Sanomat 30.1.2023

Lue aikaisemmat tiedotteet täältä.