Ajankohtaista: Långvikin kiinteistö on siirtynyt kotimaiseen hallintaan, ja Långvikin hotellioperaattorin toiminta jatkuu normaalisti. Lisätietoa täältä.

Varaukset

Teimme varaamisen helpoksi.
Klikkaa, siitä se lähtee.

LÅNGVIKIN OMISTUS

KIINTEISTÖN OMISTUS – MUUTOSPROSESSI ETENEE

Långvikin kiinteistö on siirtynyt kotimaiseen hallintaan. Meidän (hotellioperaattorin) toimintamme jatkuu normaalisti.

Långvikin hotellioperaattori Ryokan Oy ja kiinteistön omistavat venäläistaustaiset yhtiöt ovat eri tahoja. Kiinteistön omistavat venäläistaustaiset yritykset ovat pakotteiden alla, ja 22.9.2022 saamamme tiedon mukaan kiinteistö on siirtynyt kotimaiseen hallintaan, kun suomalaiset viranomaiset ovat jäädyttäneet kiinteistön omistukseen oikeuttavat osakkeet. Tämä mahdollistaa viranomaisprosessin kiinteistön myymisestä uudelle kotimaiselle, luotettavalle omistajalle.

Långvikin hotellioperaattori Ryokan Oy on erillinen, täysin suomalaisomisteinen yritys, joten toimintamme jatkuu normaalisti. Ryokan Oy on yhdessä Suomen viranomaisten kanssa toiminut alkukeväästä saakka aktiivisesti edistääkseen kiinteistön omistajuuden muutosta, ja työmme jatkuu. Päivitämme tilannetta prosessin edetessä. Tukemalla Långvikin kokous- ja kylpylähotellia tuet suomalaista työtä ja pyrkimyksiämme saattaa Långvikin kiinteistö uusiin kotimaisiin käsiin.

OMISTUKSEN HISTORIA, NYKYTILA JA TULEVAISUUS

Ryokan Oy tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomalaisten ja venäläisten välinen yhteistyö on loppunut, piuhat itään on katkottu. Aina ei ole ollut näin, sillä pitkään hyviä suhteita itään pidettiin arvossa ja idänkauppaa ja investointeja Suomeen haluttiin kasvattaa.

Vuonna 2015 Långvikin toimintaa pyörittäneet venäläistaustaiset Långvik Capital Oy ja Tanskarlan Centrum Oy päätyivät pakotteiden alle. Jotta liiketoiminta ja työpaikat voitiin pelastaa, hotellioperaattoritoiminnalle tuli etsiä uusi omistaja. Hankalassa ja uudessa tilanteessa ulkoministeriö fasilitoi keskusteluja Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Läpinäkyvällä toiminnalla haluttiin varmistaa, että kaikki viranomaiset olisivat tietoisia kaupasta ja sen yksityiskohdista. Elokuun lopussa 2015 uusi perustettu yhtiö Ryokan Oy osti Långvikin hotellioperaattoritoiminnan, tarkoituksenaan turvata toiminnan jatkuvuus ja pelastaa alueen työpaikat. Ryokan Oy:n taustalla oli joukko Långvikin toiminnassa mukana olleita suomalaisia henkilöitä, jotka tunsivat ostettavan liiketoiminnan parhaiten ja kykenivät näkemään sen liiketoiminnan potentiaalin vaikeassa tilanteessa. Kauppasumma vuosien 2013 ja 2014 tappiolliseen liiketoimintaan perustuen oli yksi euro, velaton kauppasumma oli yli 500 000 euroa. Samalla Ryokan Oy otti vastuulleen lähes kahden miljoonan investointivelvoitteet. Liiketoimintakauppa koski vain hotelli- ja kokoustoimintaa, ei itse kiinteistöä. Kompromissiratkaisu oli silloin paras mahdollinen ratkaisu. Kaupan yhteydessä ja sen jälkeen kuitenkin varmistettiin, että kiinteistöyhtiölle tai sen omistajalle ei kanavoituisi mitään rahavirtoja pakotteiden vallitessa. Tämä varmistettiin muun muassa kirjaamalla vuokravelkoja taseeseen velaksi, sekä allekirjoittamalla erillinen “no cash flow policy” -sopimus.

Liiketoimintakaupan jälkeen kiinteistönomistaja passivoitui täysin roolissaan kiinteistön omistajana. Passivoitumisen myötä Långvik Capital Oy ja Tanskarlan Centrum Oy poistettiin kaupparekisteristä vuonna 2020.

Vuonna 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Sodan alkamisen seurauksena Ryokan Oy päätti lopettaa vuokravelan kirjaamisen taseeseensa, ja yhtiö kirjasi alas kaikki jo kirjatut vuokravelat. Viilenneet suhteet venäläistaustaisiin kiinteistönomistajiin katkottiin lopullisesti. Kommunikointi heidän kanssaan oli viilentynyt jo vuodesta 2015 lähtien.

Keväällä 2022 Ryokan Oy:n suurin omistaja (45%) Auvo Niiniketo erosi hallituksesta ja möi osakkeensa yhtiölle. Niiniketo halusi antaa toimivalle johdolle mahdollisimman hyvät lähtökohdat selvitä hankalasta tilanteesta. Kun Auvo Niinikedon myymät osakkeet mitätöidään, Ryokan Oy:n omistus tulee olemaan: Martti Ahto 49%, Jussi Salonoja ja Maiju Tirri 18% ja Inka Uusitalo-Raoult 15%.

Hyökkäyssodan alettua Ryokan Oy on ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin edistääkseen kiinteistön omistajuuden muutosta:

4.4.2022 Ryokan Oy teki kansalaisaloitteen otsikolla: ”Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, työpaikkojen ja omaisuuden jatkuvuus turvattava: pakotelistattujen henkilöiden kiinteää omaisuutta on voitava pakkolunastaa yleisen edun nimissä.” (Lue lisää ja allekirjoita aloite.)

Kesän ja syksyn 2022 aikana Ryokanin johto on ollut useaan otteeseen yhteydessä eri viranomaistahoihin ja selvittänyt mahdollisuuksia saattaa kiinteistön omistus kotimaisiin ammattimaisiin käsiin.

Syyskuussa 2022 Suomen viranomaiset ovat jäädyttäneet ja ottaneet kiinteistön omistuksen haltuunsa. Voimme iloisina todeta kiinteistön siirtyneen kotimaiseen hallintaan. Tilanne ei vaikuta Ryokan Oy:n, eli Långvikin kokous- ja kylpylähotellin, toimintaan. Se on pitkään odotettu ensimmäinen askel kohti kiinteistön myyntiä uudelle omistajalle. Ryokan Oy jatkaa työskentelyä tuon päämäärän eteen – käyttämällä palveluitamme tuet tärkeää työtämme.

Lue aikaisemmat tiedotteet täältä.